جاییزه نقدی ۱ میلیون تومانی – پنج شنبه هر هفته به قید قرعه کشی

    • آیدی حساب کاربری اینستاگرام خود را جهت پیگییری واقعی بودن حساب شما باید وارد کنید
    • بعد از قرعه کشی هر پنج شنبه ۵ برنده ما از طریق تماس تلفنی از برنده شدن خود مطلع میشوند
    •  

  • کد تخفیف 10 هزار تومانیnew1402
X