جاییزه نقدی ۱ میلیون تومانی – پنج شنبه هر هفته به قید قرعه کشی ساعت ۲۲

    • ایمیل خود را درست ارسال کنید
    • بعد از قرعه کشی هر پنج شنبه ۵ برنده ما از طریق تماس تلفنی از برنده شدن خود مطلع میشوند
    •  
  • کد تخفیف 10 هزار تومانیnew1402
X