download (4)
ارائه‌ی بازخورد و انتقاد به ۶ روش موثر     ارائه‌ی بازخورد و انتقاد به ۶ روش موثر   انتقاد پذیر باشید پیشنهاد بدهید روی طرف مقابل تمرکز نکنید منظور خود را واضح بیان کنید موضوع را صریحا مشخص کنید
adminkala
  • کد تخفیف 10 هزار تومانیnew1402
X